vannglassAquazone®
Sterner AS har utviklet en egen prosess Aquazone® (ozon/biofiltrering og UV) for desinfisering og fargefjerning av drikkevann. Prosessen består av to uavhengige hygienske barrierer, ozon og UV. Aquazone® er en behandlingsprosess uten bruk av kjemikalier.

UV
er en anerkjent og meget anvendt metode for desinfeksjon. Den vanligste applikasjonen i dag er drikkevann og prosessvann. Metoden UV-desinfeksjon har imidlertid andre anvendelsesområder også – ikke minst innen desinfeksjon av avløpsvann.

Ozon (03)
er et av de sterkeste oksidasjonsmidler vi kjenner. Ozon dannes fra O2 (oksygen) ved elektriske utladninger (i naturen ved lynnedslag). Ozon kan brukes som blekemiddel (fargefjerning) og er et godkjent desinfeksjonsmiddel innen flere prosesser, deriblant behandling av drikkevann.

Gå videre til produktkategorier