Leveranse, montering og igangkjøring av RAS-anlegg til kultiveringsanlegg hos Oslomarkas Fiskeadministrasjon. Overvåkingsanlegg for fiskeanlegget og RAS-modul.

Anlegget består av:

RAS modul

  • Trommelfilter for avløpsvann
  • pH-justeringsanlegg
  • Biofilter – Moving bed og Fixed bed
  • CO2-lufter for sentrallufting
  • Pumpekum for returvann til RAS-modul
  • Nivåregulering og styring av overløp
  • Pumper med styring for overløp

OxyGuard overvåking
12 stk Fiskekar
1 stk utendørs fiskekar Ø 6m
Wedeco UV
Pumpe, spjeldventiler og diffusorsteiner