Totalentreprise for prosessanlegg til Kattås vannbehandlingsannlegg

Prosessanlegget inneholder

  • UV-anlegg
  • Klordoseringsanlegg
  • Lutdoseringsanlegg
  • Instrumenter for prøving/overvåking av vannkvalitet
  • Rørsystem
  • Ventiler og ventilstyring/pneumatikk
  • Automatisk vaskeanlegg for UV-anleggene
  • Styringssytem
  • Komponentmerking