Et modulbasert RAS-anlegg gir svært lav risiko for smitte. I tillegg er nytt vann inn i anlegget grundig renset, både sjø- og ferskvann.

Foto: Linn Therese Skår Hosteland

Nøkkeltall for LR-12 modulen (12 meter):

  • Volum 440 m3
  • Maks biomasse 33 tonn
  • «Flow» over CO2 lufter og gjennom kar 15 000 l/min
  • Maks foring 450 kg/døgn
  • Overflate biomedia 45 000 m2
  • Beregnet CO2 ved maks biomasse er ca 15 mg/l
  • Strømforbruk ved max fôring ca. 40 kw – Innstallert effekt ca. 50 kw – Energi til tempjustering 10-50 kw